Storno podmínky

Klient má právo pobyt zrušit, tj. odstoupit od kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky (dále jen odstoupení). Pro stanovení výše stornovacích poplatků je rozhodující datum oznámení, tj. den kdy písemné oznámení o odstoupení hotel Litovel obdržel. Storno poplatky se neúčtují při odstoupení z důvodu vyšší moci (přirodní katastrofy, požár, válečné události, živelné pohromy) a z důvodů doložené nemoci či úmrtí klienta. Oznámení o odstoupení je klient povinen provést písemně.

Za odstoupení v níže uvedených lhůtách je klient povinen zaplatit hotelu Litovel následující stornovací poplatky:

  • 30-21 dní před nástupem na pobyt: 10 % z ceny pobytu
  • 20-11 dní před nástupem na pobyt: 30 % z ceny pobytu
  • 10-2 dny před nástupem na pobyt: 50 % z ceny pobytu
  • 1 den před nástupem na pobyt: 100 % z ceny pobytu
  • v den nástupu na pobyt: 100 % z ceny pobytu
  • při nezrušení rezervace: 100 % z ceny pobytu